Ρινοπλαστική - πλαστική χειρουργική μύτης

χειρουργική ρινός

Άρθρο για την ρινοπλαστική, την πλαστική χειρουργική αποκατάσταση της μύτης, σε περιπτώσεις δυσμορφίας ρινός

Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: λεπτά
Συνολικές προβολές: 17965

Κώστας Μπουρολιάς, ΩΡΛ χειρουργός κεφαλής & τραχήλου

  επικοινωνήστε με τον γιατρό

πλαστική μύτης

Τι είναι η δυσμορφία ρινός;

Με το όρο δυσμορφία ρινός ονομάζουμε κάθε αισθητική παρέκκλιση από τις αρμονικές γραμμές που χαρακτηρίζουν την μύτη, αλλά και την μύτη με τα διάφορα τμήματα του προσώπου (εικόνα 1). Υπάρχουν διαφόρων τύπων δυσμορφίες όπως ο ήβος της ράχη της μύτης, η ογκώδης κορυφή αυτής, η παρεκτόπιση από την μέση γραμμή κ.α.

Κάθε παραλλαγή από την κοινός αποδεκτή μορφολογία της ρινός μπορεί με την σύγχρονη χειρουργική τεχνική και την εμπειρία του χειρουργού να αποκατασταθεί με θεαματικά πολλές φορές αποτελέσματα.

rhinoplasty

Ποιοι παράγοντες προκαλούν δυσμορφία ρινός;

Τα ποιο συχνά αίτια της παραμόρφωσης της εξωτερικής μύτης έχουν κληρονομική ή οικογενή βάση. Η μορφολογία που θα έχουν οι χόνδροι της μύτης μετά την περίοδο της ανάπτυξης είναι προγεννητικά καθορισμένο. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι το σχήμα της μύτης είναι καθορισμένο από το DNA μας. Δεύτερος ποιος συχνός λόγος δυσμορφία είναι η κάκωση της μύτης που μπορεί να γίνει περιγεννητικά κατά τον τοκετό ή και κάποια στιγμή κατά την διάρκεια της ζωής μας. Τέλος υπάρχουν και οι μετεγχειρητικές δυσμορφίες που οφείλονται σε ανεπιτυχή προηγούμενη χειρουργική επέμβαση ρινοπλαστικής.

Τι είναι η λειτουργική ρινοπλαστική;

Η λειτουργική ρινοπλαστική είναι μια επέμβαση που έχει ως σκοπό να διορθώσει τυχών αισθητικές δυσμορφίες της εξωτερικής μύτης, αποκαθιστώντας ταυτόχρονα τις ανατομικές ανωμαλίες στο εσωτερικό αυτής. Σε ότι αφορά το αισθητικό μέρος της επέμβασης θα πρέπει το αποτέλεσμα να εναρμονίζεται πλήρως με το σχήμα του προσώπου, να ταιριάζει με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά και τις αισθητικές γραμμές του (dorsal aesthetic lines), εξασφαλίζοντας την πιο φυσική εξωτερική μορφολογία.

Διορθώνοντας λειτουργικά την μύτη ουσιαστικά αποκαθιστούμε την σκολίωση του ρινικού διαφράγματος ώστε να βελτιώσουμε το πρόβλημα τη ρινικής απόφραξης. Μια σωστή μορφολογία του ρινικού διαφράγματος εξασφαλίζει τον σωστό αερισμό και αυτοκαθαρισμό της ρινός ενώ αποτρέπει την πίεση του μέσου ρινικού πόρου και κατ΄ επέκταση την πρόκληση οξείας ή χρόνιας ρινοκολπίτιδας.

Χειρουργικές τεχνικές

Μια ρινοπλαστική επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ανοικτή ή την κλειστή μέθοδο.

Ανοικτή ρινοπλαστική

open-rhinoplasty

Κατά την ανοικτή ρινοπλαστική διενεργείται μία μικρή τομή στην περιοχή την στυλίδας, που όμως δεν αφήνει εμφανή σημάδι αφού οι τομές της μέσης γραμμής του σώματος σπάνια δημιουργούν χηλοειδή υπερπλασία (εικόνα 2). Μέσα από την μικρή αυτή τομή ο χειρουργός μπορεί να αποκαταστήσει σχεδόν όλες τις δυσμορφίες της ρινός είτε αυτές βρίσκονται στην ράχη της, είτε στην κορυφή αυτής. Με την παραπάνω μέθοδο μπορούμε να σηκώσουμε την κορυφή της ρινός όταν η γωνία ανάμεσα στη στυλίδα και το άνω χείλος είναι μικρή.

Κλειστή ρινοπλαστική

Κατά την κλειστή ρινοπλαστική όλες οι τομές γίνονται εσωτερικά. Ο χειρουργός μπορεί εύκολα να αποκαταστήσει δυσμορφίες της ράχης άλλα δεν μπορεί να μορφοποιήσει τους χόνδρους της κορυφής εκτός και αν τους μεταφέρει προς τα έξω (delivery approach).

Υπάρχουν χειρουργικές σχολές ένθερμοι υποστηρικτές της ανοικτής ή της κλειστής ρινοπλαστικής, αλλά το μόνο βέβαιο είναι ότι με την ανοικτή μέθοδο οι παρεμβάσεις που μπορεί να επιτελέσει ο χειρουργός είναι περισσότερες.

Αυξητική ρινοπλαστική

Η αυξητική ρινοπλαστική αποσκοπεί στην αύξηση του μεγέθους της ρινός όταν υπάρχει καθίζηση της ράχης συνήθως μετά από κάκωση (τροχαίο) ή πιο σπάνια μετά από επέμβαση σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος. Στην τεχνική αυτή χρησιμοποιούνται αυτομοσχεύματα, όπως τμήματα χόνδρου από τα πτερύγια των ώτων ή τα πλευρά.

Μπορώ να δω πως θα είναι το αποτέλεσμα προεγχειρητικά;

Η προεπισκόπηση του επιθυμητού αποτελέσματος για την επέμβαση της ρινοπλαστικής είναι κάτι που με την βοήθεια της τεχνολογίας είναι εφικτό στις ημέρες μας. Ο ασθενής αφού υποβληθεί προεγχειρητικά σε φωτογράφηση με συγκεκριμένες στάσεις και κλίσεις της κεφαλής, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 4 με 5 εικονικές προσομοιώσεις που θα του προταθούν από τον χειρουργό του. Σκοπός της παραπάνω διαδικασίας είναι να κατανοήσει ο γιατρός τις επιθυμίες του θεραπευμένου με απώτερο σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Πιθανές επιπλοκές

 • Οίδημα, εκχυμώσεις βλεφάρων και ρινικής χώρας: υποχωρούν σταδιακά σε 7-10 ημέρες
 • Δακρύρροια: οφείλεται σε αδυναμία παροχέτευσης των δακρύων εξαιτίας του πωματισμού
 • Φλεγμονή: αυτή κυμαίνεται από απλή κυτταρίτιδα έως και τοπικό απόστημα
 • Αιμορραγία: εμφανίζεται συνήθως τις πρώτες 48 ώρες ή μετά την αφαίρεση του πωματισμού. Η απώτερη αιμορραγία, συνήθως οφείλεται σε μη συμμόρφωση του ασθενούς στις οδηγίες του θεράποντος ιατρού. Η πιθανότητα αιμορραγίας είναι μεγαλύτερη εάν υπάρχουν διαταραχές του μηχανισμού πήξης του αίματος (αιματολογικά νοσήματα, λήψη ασπιρίνης ή αντιπηκτικών φαρμάκων). Σε τέτοιες περιπτώσεις, ενημερώστε το γιατρό σας πριν από την επέμβαση
 • Διάτρηση του ρινικού διαφράγματος: κατά κανόνα οφείλεται στους χειρουργικούς χειρισμούς και αντιμετωπίζεται με διάφορους τρόπους
 • Αλλεργικές αντιδράσεις του δέρματος στις κολλητικές ταινίες
 • Παροδική υποσμία-ανοσμία: οφείλεται στο οίδημα του ρινικού βλεννογόνου και τις κρούστες που υπάρχουν μέσα στη μύτη
 • Ρινόρροια εγκεφαλονωτιαίου υγρού: πρόκειται για επιπλοκή, που προκαλείται λόγω τραυματισμού της οροφής της ρινικής κοιλότητας. Εμφανίζεται με τη μορφή της εκροής από τη μύτη ενός διαυγούς (σαν νερό) υγρού, ιδιαίτερα με την επίκυψη. Αντιμετωπίζεται αρχικά συντηρητικά, ενώ, σε περίπτωση επιμονής, απαιτεί χειρουργική αποκατάσταση
 • Αιμάτωμα οφθαλμικού κόγχου: είναι ασυνήθιστη επιπλοκή και προκαλείται από κάκωση του πλάγιου τοιχώματος της μύτης. Τα μικρά αιματώματα αντιμετωπίζονται συντηρητικά, ενώ τα μεγάλα απαιτούν άμεση χειρουργική παροχέτευση
 • Σύνδρομο τοξικού shock: πολύ σπάνια, που οφείλεται στον ρινικό πωματισμό. Απαιτεί άμεση αφαίρεση του πωματισμού και χορήγηση αντιβιοτικών σε υψηλές δόσεις

Μετά την επέμβαση της ρινοπλαστικής

 • Για 2 ημέρες είστε υποχρεωμένοι να ανασαίνετε από το στόμα μέχρι να αφαιρεθεί ο πωματισμός. Η σίτιση αρχίζει την ίδια ημέρα και αποτελείται από κρύες και μαλακές τροφές
 • Ο πόνος αντιμετωπίζεται με ήπια παυσίπονα. Απαγορεύεται η χρήση ασπιρίνης επειδή μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία
 • Το οίδημα και οι εκχυμώσεις στην περιοχή των ματιών εμφανίζονται σε όλους σχεδόν τους ασθενείς και τις περισσότερες φορές επιδεινώνονται με την πάροδο των ημερών. Είναι ένα απόλυτα αναμενόμενο γεγονός, που αντιμετωπίζεται με την εφαρμογή παγοκύστεων στο μέτωπο και στις παρειές. Το οίδημα και οι εκχυμώσεις αρχίζουν να υποχωρούν μετά την 5η μετεγχειρητική ημέρα
 • Αποφύγετε την έντονη σωματική δραστηριότητα (τρέξιμο, γυμναστική, άρση βάρους, σκύψιμο, σεξουαλικές επαφές) για 2-3 εβδομάδες
 • Αποφύγετε αυστηρά την έκθεση στον ήλιο και σε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς και κάθε είδους τραυματισμό στην περιοχή της μύτης για τουλάχιστον 2 μήνες
 • Αποφύγετε να φυσάτε τη μύτη σας για περίπου 7 ημέρες
 • Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα, την καφεΐνη, τα οινοπνευματώδη ποτά και τις πικάντικες τροφές για τουλάχιστον 1 μήνα
 • Φροντίστε ώστε η διαίτά σας να αποτελείται από δροσερές και μαλακές τροφές για τουλάχιστον 15 ημέρες
 • Απαγορεύεται η εφαρμογή γυαλιών ηλίου ή οράσεως για τουλάχιστον 2 μήνες. Εάν τα γυαλιά είναι απαραίτητα, θα πρέπει, μετά την αφαίρεση του νάρθηκα, να κολληθούν με ταινία στο μέτωπό σας
after-rhinoplasty

Μετά το πέρας της επέμβασης ο ασθενής φέρει ειδικό νάρθηκα που καλύπτει την ράχη της ρινός για 7 ημέρες (εικόνα 3). Η ύπαρξη εκχυμώσεων κάτω από τα βλέφαρα μετά την επέμβαση, εξαρτάται από την χειρουργική τεχνική, την διεγχειρητική αιμορραγία και τον τύπο του δέρματος. Την 8η μετεγχειρητική ημέρα εξωτερικά δεν υπάρχει κανένα σημάδι που να υποδηλώνει ότι η περιοχή της ρινός χειρουργήθηκε παρά μόνο ένα μικρό οίδημα των μαλακών μορίων που υποχωρεί τελείως από 6 μηνές έως ένα χρόνο μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Αναισθησία: Γενική ή τοπική για ήπιες δυσμορφίες.

Χειρουργός: Ωτορινολαρυγγολόγος ή πλαστικός χειρουργός.

Μετεγχειρητικός πόνος: Μικρός έως καθόλου.

Ηλικία: Μετά τα 18 έτη για τους άνδρες και 16 για τις γυναίκες.

Χρόνος: Αποφυγή πολύ ζεστών περιόδων (Ιούλιος, Αύγουστος).

σύνταξη και επιμέλεια κειμένου
Κώστας Μπουρολιάς, ΩΡΛ χειρουργός κεφαλής & τραχήλου

Eπικοινωνήστε με τον γιατρό

Καλέστε στο +30 28210 54738 - 28210 28828 ή στείλτε μας το μήνυμα σας.
βρείτε άλλα άρθρα σχετικά με
     
βρείτε άλλα άρθρα στην θεματική ενότητα
Χειρουργική   Ωτορινολαρυγγολογία  
εξωτερικές πηγές
1. Πλήρη ιατρικά άρθρα σχετικά με την ρινοπλαστική στο PubMed Central
2. Επιστημονικά άρθρα, δημοσιεύσεις και αποτελέσματα κλινικών μελέτων για την ρινοπλαστική στο PubMed
χειρουργική ρινός

Σκολίωση ρινικού διαφράγματος - διαφραγματοπλαστική Εκτενές άρθρο για την χειρουργική αποκατάσταση της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος μέσω διαφραγματοπλαστικής
Συνολικές προβολές: 4113
Ημ/νία δημοσίευσης:
προεγχειρητικός έλεγχος

10 ερωτήσεις προς τον ιατρό πριν από κάθε χειρουργείο Η αναλυτική ενημέρωση του ασθενή από τον θεράποντα χειρουργό θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι κάθε χειρουργικής επέμβασης. Τι πρέπει να διευκρινιστεί στη συζήτηση πριν από το χειρουργείο;
Συνολικές προβολές: 21371
Ημ/νία δημοσίευσης:
σύνταξη και επιμέλεια κειμένου

τίτλος ανάρτησης Ρινοπλαστική - πλαστική χειρουργική μύτης

περίληψη Άρθρο για την ρινοπλαστική, την πλαστική χειρουργική αποκατάσταση της μύτης, σε περιπτώσεις δυσμορφίας ρινός

θεματική ενότητα
Χειρουργική   Ωτορινολαρυγγολογία  
 
σχετικό με
     
 
αξιολόγηση
4.3 αστέρια σε 6455 αξιολογήσεις
 
άδεια χρήσης
Το κείμενο αυτό διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά 3.0, η οποία προβλέπει την ελεύθερη αναπαραγωγή, διανομή και παρουσίασή του, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναφερθεί το όνομα και η ιδιότητα του/των συντακτών και η Ιατρική Βιβλιοθήκη σαν μέσο δημοσίευσης.
 
τελευταία επεξεργασία
el - 1140 λέξεις
 

Γίνετε συντάκτης της Ιατρικής Βιβλιοθήκης

Όλοι οι συντάκτες αποκτούν προσωπική ιστοσελίδα εντός της Ιατρικής Βιβλιοθήκης, στην οποία μπορούν να καταχωρηθούν στοιχεία επικοινωνίας, βιογραφικό, λοιπές δημοσιεύσεις και γενικότερα οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται απαραίτητο από τον ίδιο τον συντάκτη.

Αν ενδιαφέρεστε να δημοσιεύσετε το δικό σας άρθρο στην Ιατρική Βιβλιοθήκη, παρακαλώ αποστείλετε το κείμενο προς καταχώρηση μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην παρακάτω διεύθυνση:

Εγγραφή στην τροφοδοσία RSS

Οι τροφοδοσίες Really Simple Syndication (RSS) αποτελούν έναν εύκολο τρόπο ανάγνωσης των πιο πρόσφατων δημοσιεύσεων της Ιατρικής Βιβλιοθήκης.

Εγγραφείτε τώρα στο αρχείο ροής - τροφοδοσίας της Ιατρικής Βιβλιοθήκης, ώστε να λαμβάνετε αυτόματα μια σύνοψη, όποτε δημοσιεύεται νέο περιεχόμενο ή γίνεται ενημέρωση των κειμένων. Η εγγραφή γίνεται στον browser ή και στο smartphone μέσω προγραμμάτων ανάγνωσης RSS, όπως π.χ. το Feedly

Διεύθυνση RSS της Ιατρικής Βιβλιοθήκης:
https://chaniaclinic.com/rss-library

Σημείωση για τον αναγνώστη

Τα κείμενα που καταχωρούνται στην Ιατρική Βιβλιοθήκη ελέγχονται από την επιστημονική ομάδα της Κεντρικής Κλινικής Τσεπέτη για την γενική εγκυρότητά τους, με βάση την καθιερωμένη ιατρική πρακτική και τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. Εντούτοις, στα άρθρα μπορεί να εκφράζονται και προσωπικές απόψεις του εκάστοτε συντάκτη, βασισμένες στην ατομική του κατάρτιση και εμπειρία.

Σε κάθε περίπτωση, τα κείμενα έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την απαιτούμενη εξέταση, διάγνωση και θεραπεία από τον ιατρό σας.

chaniaclinic
η νέα κλινική σας στην Κρήτη

ακολουθήστε μας στα social media

chaniaclinic
Κεντρική Κλινική Τσεπέτη
Τηλεφωνικό κέντρο: 28210 28828 Φαξ: 28210 28829

Παπαναστασίου 9, πλατεία Δικαστηρίων, 73133 Χανιά Κρήτη GR

35.51020 24.03289

Ο καιρός στα Χανιά 30/06/2022 21:41: πολύ ασθενής άνεμος (2 bft) δυτικός εώς βορειοδυτικός, αίθριος, 26 °C
αίθριος

Ιατρική Βιβλιοθήκη

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη είναι μια online συλλογή ιατρικών άρθρων, βίντεο χειρουργικών επεμβάσεων καθώς και άλλων ενημερωτικών κειμένων σε θέματα υγείας, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των ασθενών και του ευρύτερου κοινού.

Μεταβείτε τώρα στην Ιατρική Βιβλιοθήκη >>

Βίντεο χειρουργικών επεμβάσεων

Βίντεο με παρουσίαση ιατρικών περιστατικών θα βρείτε στην Ιατρική Βιβλιοθήκη >>

καθώς και στο κανάλι της Κεντρικής Κλινικής Τσεπέτης στο YouTube >>

@chaniaclinic on twitter
check up: οικονομικά πακέτα προληπτικού ελέγχου
menu
χάρτης τηλέφωνο email twitter
© 2022 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΣΕΠΕΤΗ - ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗ All rights reserved