Σκολίωση ρινικού διαφράγματος - διαφραγματοπλαστική

χειρουργική ρινός

Εκτενές άρθρο για την χειρουργική αποκατάσταση της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος μέσω διαφραγματοπλαστικής

Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: λεπτά
Συνολικές προβολές: 4113

Κώστας Μπουρολιάς, ΩΡΛ χειρουργός κεφαλής & τραχήλου

  επικοινωνήστε με τον γιατρό

Τι είναι το διάφραγμα;

nasal-septum-anatomy

Το ρινικό διάφραγμα είναι ένα οστεοχόνδρινο χώρισμα στο εσωτερικό της ρινός που την διαιρεί σε αριστερή και δεξιά ρινική κοιλότητα. Επεκτείνεται από το πρόσθιο τμήμα της ρινός (στυλίδα) έως και το βάθος της μύτης τον ρινοφάρυγγα (εικόνα 1). Το πρόσθιο τμήμα της μύτης αποτελείται από χόνδρο ενώ το οπίσθιο τμήμα από οστό.

Τι ονομάζεται σκολίωση του ρινικού διαφράγματος;

Κάθε παρεκτόπιση του διαφράγματος προς την μια ή την άλλη πλευρά της μύτης ονομάζεται σκολίωση (εικόνα 2). Η σκολίωση μπορεί να αφορά το χόνδρινο ή πιο συχνά το οστέινο τμήμα του διαφράγματος. Εάν η παρ εκτόπιση αυτή είναι μεγάλη μπορεί να αποφράσει τελείως την ρινική κοιλότητα με αποτέλεσμα ο αέρας να μην εισέρχεται από την μία ή και τις δύο πλευρές.

nasal-septum

Αιτιολογία

Τα αίτια που μπορούν να προκαλέσουν σκολίωση του διαφράγματος είναι:

 • τραυματικά (περιγεννητική κάκωση ή τραυματισμός)
 • ανάπτυξης (κακή διάπλαση του διαφράγματος σε σχέση με τα οστά τουπροσώπου)
 • χειρουργικά (μετά από αποτυχημένες επεμβάσεις)

Τι συμπτώματα προκαλεί η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος;

Ρινική απόφραξη

Η ρινική απόφραξη είναι το πιο σύνηθες σύμπτωμα και ουσιαστικά η κύρια αιτία που αναγκάζει τους ασθενείς να υποβληθούν σε επέμβαση αποκατάστασης της σκολίωσης.

Ανοσμία

Όταν η σκολίωση καταλαμβάνει συγκεκριμένες περιοχές στην περιοχή της μύτης θα μπορούσε να παρεμποδίζει την ροή του αέρα προς τον οσφρητικό βλεννογόνο με αποτέλεσμα την μείωση της ικανότητας της οσμής.

Κεφαλαλγία

Η ύπαρξη οστέινης άκανθας σε συγκεκριμένες περιοχές στο εσωτερικό της μύτης μπορεί να πυροδοτεί κεφαλαλγίες από την πλευρά της πάσχουσας περιοχής.

Οξεία ή χρόνια ρινοκολπίτιδα

Μία σκολίωση του ρινικού διαφράγματος που ασκεί πίεση στην περιοχή του μέσου ρινικού πόρου όπου εκβάλουν τα στόμια των παραρρινίων κόλπων μπορεί να είναι η κύρια αιτία πρόκλησης χρόνιας ή οξείας ρινοκολπίτιδας (ιγμορίτιδας).

Δυσμορφία ρινός

Αφορά μορφολογικές διαταραχές στην περιοχή της στυλίδας που μπορούν να αποκατασταθούν χωρίς την ανάγκη εκτέλεσης ρινοπλαστικής.

Πως γίνεται η διάγνωση της σκολίωσης του διαφράγματος;

nasal-septum-operation

Ένα λεπτομερές ιστορικό και η πρόσθια ρινοσκόπηση παρέχουν αρκετά στοιχεία για την διάγνωση της σκολίωσης.

Με τον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό έχουμε την δυνατότητα να ενδοσκοπήσουμε εσωτερικά την μύτη και να προβάλουμε την εικόνα σε κάμερα (εικόνα 3). Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να καταγράψουμε την παρ εκτόπιση για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί κατά την χειρουργική αποκατάσταση.

Τέλος η αξονική και μαγνητική τομογραφία της ρινός μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για την μορφολογία του διαφράγματος χωρίς όμως να αποτελούν διαγνωστικές εξεταστικές μεθόδους ρουτίνας.

Η επέμβαση

Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό τοπική ή γενική αναισθησία. Η όλη διαδικασία διενεργείται διαμέσου μίας μικρής τομής μέσα στη μύτη, κατά το πρόσθιο χείλος του ρινικού διαφράγματος.

Μέσα από αυτή την τομή εισάγονται κατάλληλα χειρουργικά εργαλεία με τη βοήθεια των οποίων εκτελούνται χειρισμοί που προκαλούν τον ευθειασμό του ρινικού διαφράγματος. Οι χειρισμοί αυτοί περιλαμβάνουν αφαίρεση οστέινων και χόνδρινων τμημάτων, τροποποίηση και επανατοποθέτησή τους στη μύτη ή ακόμα και τοποθέτηση χόνδρινων μοσχευμάτων που λαμβάνονται από διάφορες περιοχές του σώματος.

Στο τέλος της επέμβασης, η μύτη πωματίζεται με διάφορα υλικά, τα οποία αφαιρούνται συνήθως σε 2 ημέρες. Η διάρκεια της επέμβασης είναι περίπου 45-60 λεπτά και η διάρκεια της νοσηλείας του ασθενούς είναι κατά μέσο όρο 2 ημέρες.

Αναίμακτη διαφραγματοπλαστική

Η αποκατάσταση της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος μπορεί να πραγματοποιηθεί και με την χρήση ειδικής συσκευής Laser Erbium. Ο συγκεκριμένος τύπος ακτινοβολίας μπορεί να προκαλέσει μορφοποίηση του χόνδρινου τμήματος του ρινικού διαφράγματος χωρίς την ανάγκη εκτέλεσης χειρουργικών τομών.

Η συγκεκριμένη τεχνική που πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία δεν ενδείκνυται για σκολιώσεις του οστέινου διαφράγματος.

Minimal invasive διαφραγματοπλαστική

Με την χειρουργική αυτή τεχνική μπορούμε να μορφοποιήσουμε την σκολίωση του ρινικού διαφράγματος με την ελάχιστη δυνατή κάκωση των ιστών εσωτερικά της μύτης. Είναι μια επέμβαση που πραγματοποιείται με τοπική ή γενική αναισθησία.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της επέμβασης αυτής είναι ότι δεν απαιτείται να τοποθετήσουμε γάζες μετά την επέμβαση στο εσωτερικό της μύτης και έτσι αποφεύγουμε την 2 ήμερη δυσφορία που προκαλεί ο μετεγχειρητικός ρινικός πωματισμός. Ο ασθενής μπορεί να εξέλθει την ίδια ημέρα από την κλινική.

Πιθανές επιπλοκές της επέμβασης

 • Οίδημα ρινικής χώρας: υποχωρεί σταδιακά σε 7-10 ημέρες
 • Δακρύρροια: οφείλεται σε αδυναμία παροχέτευσης των δακρύων εξαιτίας του πωματισμού
 • Φλεγμονή: αυτή κυμαίνεται από απλή κυτταρίτιδα έως και τοπικό απόστημα
 • Αιμορραγία: εμφανίζεται συνήθως τις πρώτες 48 ώρες ή μετά την αφαίρεση του πωματισμού. Η απώτερη αιμορραγία, συνήθως οφείλεται σε μη συμμόρφωση του ασθενούς στις οδηγίες του θεράποντος ιατρού. Η πιθανότητα αιμορραγίας είναι μεγαλύτερη εάν υπάρχουν διαταραχές του μηχανισμού πήξης του αίματος (αιματολογικά νοσήματα, λήψη ασπιρίνης ή αντιπηκτικών φαρμάκων). Σε τέτοιες περιπτώσεις, ενημερώστε το γιατρό σας πριν από την επέμβαση
 • Αιμάτωμα ρινικού διαφράγματος: απαιτεί άμεση διάνοιξη και παροχέτευση
 • Απόστημα ρινικού διαφράγματος: Είναι σπάνια αλλα εάν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα μπορεί να οδηγήσει σε νέκρωση του χόνδρου το διαφράγματος και παραμόρφωση της μύτης από την αντικατάστασή του με ουλώδη ιστό. Απαιτεί άμεση διάνοιξη και παροχέτευση
 • Διάτρηση του ρινικού διαφράγματος: κατά κανόνα οφείλεται στους χειρουργικούς χειρισμούς και αντιμετωπίζεται με διάφορους τρόπους
 • Παροδική υποσμία-ανοσμία: οφείλεται στο οίδημα του ρινικού βλεννογόνου και τις κρούστες που υπάρχουν μέσα στη μύτη
 • Ρινική απόφραξη: οφείλεται σε μετεγχειρητικό οίδημα του ρινικού βλεννογόνου
 • Σύνδρομο τοξικού shock: πολύ σπάνια, που οφείλεται στον ρινικό πωματισμό. Απαιτεί άμεση αφαίρεση του πωματισμού και χορήγηση αντιβιοτικών σε υψηλές δόσεις

Τι πρέπει να προσέχω μετά το χειρουργείο;

 • Για 2-3 ημέρες είστε υποχρεωμένοι να ανασαίνετε από το στόμα μέχρι να αφαιρεθεί ο πωματισμός. Η σίτιση αρχίζει την ίδια ημέρα και αποτελείται από κρύες και μαλακές τροφές
 • Ο πόνος αντιμετωπίζεται με ήπια παυσίπονα. Απαγορεύεται η χρήση ασπιρίνης επειδή μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία
 • Το οίδημα στην περιοχή της μύτης είναι ένα απόλυτα αναμενόμενο και αντιμετωπίζεται με την εφαρμογή παγοκύστεων στο μέτωπο και στις παρειές. Υποχωρεί σταδιακά μετά την αφαίρεση του πωματισμού
 • Αποφύγετε την έντονη σωματική δραστηριότητα (τρέξιμο, γυμναστική, άρση βάρους, σκύψιμο, σεξουαλικές επαφές) για 2-3 εβδομάδες
 • Αποφύγετε αυστηρά την έκθεση στον ήλιο και σε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς και κάθε είδους τραυματισμό στην περιοχή της μύτης για τουλάχιστον 2 μήνες
 • Αποφύγετε να φυσάτε τη μύτη σας για περίπου 7 ημέρες
 • Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα, την καφεΐνη, τα οινοπνευματώδη ποτά και τις πικάντικες τροφές για τουλάχιστον 1 μήνα
 • Φροντίστε ώστε η διαίτά σας να αποτελείται από δροσερές και μαλακές τροφές για τουλάχιστον 15 ημέρες
 • Απαγορεύεται η εφαρμογή γυαλιών ηλίου ή οράσεως για τουλάχιστον 2 μήνες. Εάν τα γυαλιά είναι απαραίτητα, θα πρέπει, μετά την αφαίρεση του νάρθηκα, να κολληθούν με ταινία στο μέτωπό σας
 • Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες και τη φαρμακευτική αγωγή που σας συνεστήθη

Μετά το πέρας της επέμβασης ο ασθενής φέρει ειδικό νάρθηκα που καλύπτει την ράχη της ρινός για 7 ημέρες (εικόνα 3). Η ύπαρξη εκχυμώσεων κάτω από τα βλέφαρα μετά την επέμβαση, εξαρτάται από την χειρουργική τεχνική, την διεγχειρητική αιμορραγία και τον τύπο του δέρματος. Την 8η μετεγχειρητική ημέρα εξωτερικά δεν υπάρχει κανένα σημάδι που να υποδηλώνει ότι η περιοχή της ρινός χειρουργήθηκε παρά μόνο ένα μικρό οίδημα των μαλακών μορίων που υποχωρεί τελείως από 6 μηνές έως ένα χρόνο μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Αναισθησία: Γενική ή τοπική για ήπιες δυσμορφίες.

Χειρουργός: Ωτορινολαρυγγολόγος.

Μετεγχειρητικός πόνος: Μικρός έως καθόλου.

Ηλικία: Μετά τα 18 έτη για τους άνδρες και 16 για τις γυναίκες.

Χρόνος: Αποφυγή πολύ ζεστών περιόδων (Ιούλιος, Αύγουστος).

σύνταξη και επιμέλεια κειμένου
Κώστας Μπουρολιάς, ΩΡΛ χειρουργός κεφαλής & τραχήλου

Eπικοινωνήστε με τον γιατρό

Καλέστε στο +30 28210 54738 - 28210 28828 ή στείλτε μας το μήνυμα σας.
βρείτε άλλα άρθρα σχετικά με
   
βρείτε άλλα άρθρα στην θεματική ενότητα
Χειρουργική   Ωτορινολαρυγγολογία  
εξωτερικές πηγές
1. Πλήρη ιατρικά άρθρα σχετικά με την σκολίωση του ρινικού διαφράγματος στο PubMed Central
2. Επιστημονικά άρθρα, δημοσιεύσεις και αποτελέσματα κλινικών μελέτων για την σκολίωση του ρινικού διαφράγματος στο PubMed
χειρουργική ρινός

Ρινοπλαστική - πλαστική χειρουργική μύτης Άρθρο για την ρινοπλαστική, την πλαστική χειρουργική αποκατάσταση της μύτης, σε περιπτώσεις δυσμορφίας ρινός
Συνολικές προβολές: 17964
Ημ/νία δημοσίευσης:
προεγχειρητικός έλεγχος

10 ερωτήσεις προς τον ιατρό πριν από κάθε χειρουργείο Η αναλυτική ενημέρωση του ασθενή από τον θεράποντα χειρουργό θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι κάθε χειρουργικής επέμβασης. Τι πρέπει να διευκρινιστεί στη συζήτηση πριν από το χειρουργείο;
Συνολικές προβολές: 21371
Ημ/νία δημοσίευσης:
σύνταξη και επιμέλεια κειμένου

τίτλος ανάρτησης Σκολίωση ρινικού διαφράγματος - διαφραγματοπλαστική

περίληψη Εκτενές άρθρο για την χειρουργική αποκατάσταση της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος μέσω διαφραγματοπλαστικής

θεματική ενότητα
Χειρουργική   Ωτορινολαρυγγολογία  
 
σχετικό με
   
 
αξιολόγηση
4.1 αστέρια σε 6439 αξιολογήσεις
 
άδεια χρήσης
Το κείμενο αυτό διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά 3.0, η οποία προβλέπει την ελεύθερη αναπαραγωγή, διανομή και παρουσίασή του, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναφερθεί το όνομα και η ιδιότητα του/των συντακτών και η Ιατρική Βιβλιοθήκη σαν μέσο δημοσίευσης.
 
τελευταία επεξεργασία
el - 1116 λέξεις
 

Γίνετε συντάκτης της Ιατρικής Βιβλιοθήκης

Όλοι οι συντάκτες αποκτούν προσωπική ιστοσελίδα εντός της Ιατρικής Βιβλιοθήκης, στην οποία μπορούν να καταχωρηθούν στοιχεία επικοινωνίας, βιογραφικό, λοιπές δημοσιεύσεις και γενικότερα οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται απαραίτητο από τον ίδιο τον συντάκτη.

Αν ενδιαφέρεστε να δημοσιεύσετε το δικό σας άρθρο στην Ιατρική Βιβλιοθήκη, παρακαλώ αποστείλετε το κείμενο προς καταχώρηση μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην παρακάτω διεύθυνση:

Εγγραφή στην τροφοδοσία RSS

Οι τροφοδοσίες Really Simple Syndication (RSS) αποτελούν έναν εύκολο τρόπο ανάγνωσης των πιο πρόσφατων δημοσιεύσεων της Ιατρικής Βιβλιοθήκης.

Εγγραφείτε τώρα στο αρχείο ροής - τροφοδοσίας της Ιατρικής Βιβλιοθήκης, ώστε να λαμβάνετε αυτόματα μια σύνοψη, όποτε δημοσιεύεται νέο περιεχόμενο ή γίνεται ενημέρωση των κειμένων. Η εγγραφή γίνεται στον browser ή και στο smartphone μέσω προγραμμάτων ανάγνωσης RSS, όπως π.χ. το Feedly

Διεύθυνση RSS της Ιατρικής Βιβλιοθήκης:
https://chaniaclinic.com/rss-library

Σημείωση για τον αναγνώστη

Τα κείμενα που καταχωρούνται στην Ιατρική Βιβλιοθήκη ελέγχονται από την επιστημονική ομάδα της Κεντρικής Κλινικής Τσεπέτη για την γενική εγκυρότητά τους, με βάση την καθιερωμένη ιατρική πρακτική και τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. Εντούτοις, στα άρθρα μπορεί να εκφράζονται και προσωπικές απόψεις του εκάστοτε συντάκτη, βασισμένες στην ατομική του κατάρτιση και εμπειρία.

Σε κάθε περίπτωση, τα κείμενα έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την απαιτούμενη εξέταση, διάγνωση και θεραπεία από τον ιατρό σας.

chaniaclinic
η νέα κλινική σας στην Κρήτη

ακολουθήστε μας στα social media

chaniaclinic
Κεντρική Κλινική Τσεπέτη
Τηλεφωνικό κέντρο: 28210 28828 Φαξ: 28210 28829

Παπαναστασίου 9, πλατεία Δικαστηρίων, 73133 Χανιά Κρήτη GR

35.51020 24.03289

Ο καιρός στα Χανιά 30/06/2022 21:38: πολύ ασθενής άνεμος (2 bft) δυτικός εώς βορειοδυτικός, αίθριος, 27 °C
αίθριος

Ιατρική Βιβλιοθήκη

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη είναι μια online συλλογή ιατρικών άρθρων, βίντεο χειρουργικών επεμβάσεων καθώς και άλλων ενημερωτικών κειμένων σε θέματα υγείας, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των ασθενών και του ευρύτερου κοινού.

Μεταβείτε τώρα στην Ιατρική Βιβλιοθήκη >>

Βίντεο χειρουργικών επεμβάσεων

Βίντεο με παρουσίαση ιατρικών περιστατικών θα βρείτε στην Ιατρική Βιβλιοθήκη >>

καθώς και στο κανάλι της Κεντρικής Κλινικής Τσεπέτης στο YouTube >>

@chaniaclinic on twitter
check up: οικονομικά πακέτα προληπτικού ελέγχου
menu
χάρτης τηλέφωνο email twitter
© 2022 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΣΕΠΕΤΗ - ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗ All rights reserved